SwitchWorkMode

 

Przeznaczenie

Akcja pozwala na przejście z trybu wykonywania aplikacji do wybranego trybu edycyjnego.

Wykonanie akcji jest kontrolowane przez system uprawnień. Aby przejść do tryby edycji, trzeba się zalogować oraz posiadać uprawnienie do właściwego trybu edycyjnego.

Tryb pracy można zmienić także poprzez użycie okna panelu kontrolnego. Okno panelu można w każdej aplikacji otworzyć przy pomocy kombinacji klawiszy Ctrl-Shift-F1.


 

Składnia

SwitchWorkMode(tryb_edycji)

Parametry

tryb_edycji

Parametr określa żądany tryb edycji. Parametr musi być jedną z poniższych stałych:

$Architect - pełny tryb edycyjny z otwarciem okna Architekta.

$WindowEdit - uproszczony tryb edycji okien synoptycznych.

$DiagramEdit - uproszczony tryb edycji diagramów synoptycznych.

Przykłady

                SwitchWorkMode($DiagramEdit)

Akcja przełącza aplikację do trybu uproszczonej edycji diagramów synoptycznych.

 

   Zobacz też

- Jak to zrobić > Uruchamianie programu i zmiana trybów pracy/Przejście z trybu wykonawczego do trybu edycyjnego

- Parametryzacja aplikacji > 5. System uprawnień