SwitchPanel

 

Przeznaczenie

Akcja powoduje przełączenie widzialności wskazanego panelu w oknie.

Składnia

SwitchPanel(nazwa_panela)

SwitchPanel(nazwa_okna, nazwa_panela)

 

Parametry

nazwa_okna

Nazwa okna, w którym ma zostać przełączona widoczność panelu.

nazwa_panelu

Nazwa panelu, którego widoczność ma zostać przełączona.