SwitchLanguage

 

Przeznaczenie

Akcja pozwala na przełączenie języka pracy. Przełączany jest aktualny język aplikacji i skojarzony z nim język programu. Aplikacja musi być skonfigurowana do pracy wielojęzycznej.

Język aplikacji można zmienić także poprzez użycie okna panelu kontrolnego. Okno panelu można w każdej aplikacji otworzyć przy pomocy kombinacji klawiszy Ctrl-Shift-F1.

Składnia

SwitchLanguage(kod_języka)

Parametry

kod_języka

Dwuliterowy kod języka. 

Przykłady

                SwitchLanguage("en”)

Akcja przełącza aplikację na pracę w języku angielskim.

 

   Zobacz też

- Parametryzacja aplikacji > 4. Parametryzacja aplikacji wielojęzycznych