SwitchAction

 

Przeznaczenie

Wykonywana jest akcja przypisana do pierwszej wartości porównywanej równej wartości sprawdzanej. W przypadku, gdy żadna wartość nie pasuje, to wykonywana jest akcja domyślna (ostatni argument).

Składnia

SwitchAction(wartość_sprawdzana, porównywana1, akcja1, porównywana2, akcja2, …, akcja_domyślna)

Przykłady

SwitchAction(Variable("StanPracy"), 1, SetVariable("Status", 10), 2, SetVariable("Status", 20),SetVariable("Status", 0))

Jeżeli wartość zmiennej StanPracy wynosi 1 to zmienna Status jest ustawiana na 10, jeżeli wartość StanPracy wynosi 2 to zmienna Status jest ustawiana na 20, w pozostałych przypadkach zmienna Status jest ustawiana na 0.

 

image001.jpg   Zobacz też

- IfAction, Perform