StopSound

 

Przeznaczenie

Akcja przerywa aktualnie odtwarzany sygnał dźwiękowy. W wersji wywołania z podanym parametrem nazwy domeny alarmowej, akcja powoduje wyciszenie sygnału dźwiękowego sygnalizacji alarmu na stanowisku wykonania akcji oraz na innych stanowiskach uczestniczących w pracy domeny.

Składnia

StopSound()

StopSound(nazwa_domeny)

 

Parametry

               nazwa_domeny

Nazwa domeny alarmów, której dotyczy akcja. Można podać nazwę '*', co oznacza wyłączenie sygnału alarmowego dla wszystkich domen alarmów.

 

   Zobacz też

- System alarmów > Sygnalizacja dźwiękowa

- akcja PlaySound, akcja PlaySoundLooping