StartAlarm

 

Przeznaczenie

Akcja służy do  zgłoszenia zdarzenia rozpoczęcia alarmu. Alarm będący obiektem akcji musi należeć do strategii zewnętrznej lub niezdefiniowanej. Alternatywną metodą zgłoszenia początku alarmu jest użycie w funkcji Raise interfejsu IAlarm w kodzie skryptu użytkownika.

 

Składnia

StartAlarm(nazwa_domeny, identyfikator_alarmu)

StartAlarm(nazwa_domeny, identyfikator_alarmu,parametr_1,...)

Parametry

               nazwa_domeny

Nazwa domeny alarmów, której dotyczy akcja. Jeżeli nazwa nie jest podana, to akcja dotyczy domeny domyślnej (pierwszej).

               identyfikator_alarmu

Identyfikator alarmu, który ma zostać rozpoczęty.

parametr_1,..., parametr_n

                Dodatkowe parametry rejestrowane w logu alarmów.

 

    Zobacz też

- System alarmów

- System_alarmów > Strategie wykrywania alarmów

- Skrypty > Interfejs IAlarm

- akcja EndAlarm