Speak

 

Przeznaczenie

Akcja powoduje głosowe odczytanie dowolnego podanego tekstu przez narratora systemu Windows.  

Składnia

Speak(tekst)

Parametry

               tekst

Treść komunikatu, który zostanie odczytany.