ShowPanel

 

Przeznaczenie

Akcja powoduje przywrócenie ukrytego wskazanego panelu w oknie.

Składnia

ShowPanel(nazwa_panela)

ShowPanel(nazwa_okna, nazwa_panela)

 

Parametry

nazwa_okna

Nazwa okna, w którym przywrócony ma zostać ukryty panel.

nazwa_panelu

Nazwa panelu, który ma zostać przywrócony.