ShowNumericKeyboard

 

Przeznaczenie

Akcja służy do wyświetlenia okna numerycznej klawiatury ekranowej.

Składnia

ShowNumericKeyboard()

 

    Zobacz też 

                Akcja ShowKeyboard