ShowNotes

 

Przeznaczenie

Akcja Wyświetla okno podglądu ostatnich notatek operatorskich z możliwością wprowadzenia nowych.

Składnia

ShowNotes(segment, tylko_aktywne)

Parametry

segment

Nazwa segmentu notatek operatorskich. Dopuszczalne wieloznaczniki '*' oraz '?'.

tylko_aktywne

Gdy True to wyświetlane są tylko aktywne notatki, gdy False to wszystkie notatki.

 

image001.jpg   Zobacz też

 

               - Akcje DeactivateNote

               - Funkcje AddNote, GetNote, IsActiveNote