ShowMenu

 

Przeznaczenie

Akcja służy do wyświetlenia wskazanego menu kontekstowego. Menu jest otwierane w miejscu, w którym znajduje się kursor myszki. Alternatywą do menu kontekstowego są menu podłączone na stałe do okien synoptycznych.

Składnia

ShowMenu(nazwa_menu, parametry)

Parametry

nazwa_menu

Nazwa menu zdefiniowanego w aplikacji.

parametry

Parametr służy do przekazania do otwieranego menu wartości jego parametrów. Zestaw dozwolonych parametrów zależy od definicji menu. Parametry są podawane jako sekwencja par nazwa_parametru=wartość_parametru rozdzielonych znakiem średnika, np.

Kolor=Red;Zmienna=v1

 

   Zobacz też

 

               - Elementy_wizualizacji > 5. Menu