ShowKeyboard

 

Przeznaczenie

Akcja służy do wyświetlenia okna alfanumerycznej klawiatury ekranowej.

Składnia

ShowKeyboard()

 

   Zobacz też

 

                - Akcja ShowNumericKeyboard