ShowControlPanel

 

Przeznaczenie

Akcja służy do otwarcia okna panelu kontrolnego. Panel kontrolny to predefiniowane  okno pozwalające na wykonanie podstawowych czynności administracyjnych.

Okno panelu można w każdej aplikacji otworzyć także przy pomocy kombinacji klawiszy Ctrl-Shift-F1.

Składnia

ShowControlPanel()