SetWindowSize

 

Przeznaczenie

Akcja służy do zmiany rozmiaru okien synoptycznych.  Możliwa jest grupowa zmiana rozmiaru okien na podstawie zgodności ze wzorcem nazwy.

Akcja jest alternatywą do ręcznej zmiany rozmiaru okna przez użytkownika. Użytkownik może zmienić rozmiar okna, które nie ma założonej blokady i posiada ramkę. Należy pamiętać, że zmiana rozmiaru okna spowoduje zmianę rozmiarów paneli wchodzących w skład okna. Może też nastąpić przeskalowanie diagramów do nowych rozmiarów.

Składnia

SetWindowSize(nazwa_okna, szerokość, wysokość)

Parametry

nazwa_okna

Parametr określa nazwę okien, których akcja dotyczy. Można podać nazwę dokładną lub wzorzec nazwy zawierający znaki specjalne * i ?. Gdy nazwa okna jest pusta, to zmieniany jest rozmiar okna wynikającego z kontekstu użycia - okno z  którego została wywołana akcja SetWindowSize.

Szerokość

Nowa szerokość okna.

Wysokość

Nowa wysokość okna.

Przykłady

SetWindowsSize (null,400,200)

Akcja zmienia rozmiar okna kontekstowego.

    Zobacz też

- Techniki_budowy_diagramów > 4.2. Kontrola położenia i rozmiaru okien