SetVariable

 

Przeznaczenie

Akcja pozwala na bezpośrednie wysłanie do wskazanej zmiennej procesowej wartości sterującej.

Wykonanie akcji jest kontrolowane przez system uprawnień.

Składnia

SetVariable(nazwa zmiennej, wartość)

SetVariable(nazwa zmiennej, wartość, maska_wartości)

 

Parametry

nazwa_zmiennej

Nazwa zmiennej procesowej, do której należy wysłać sterowanie. Pusta nazwa oznacza użycie zmiennej sterowanej obiektu wynikającego z kontekstu użycia akcji. Możliwa jest notacja sufiksowa nazwy zmiennej względem zmiennej głównej obiektu wynikającego z kontekstu.

wartość

Wartość sterowania wysyłana do zmiennej. W wariancie akcji bez parametru maska_wartości podana wartość jest wysyłana bez żadnej modyfikacji. W drugim wariancie wartość jest modyfikowana zgodnie z algorytmem podanym w opisie parametru maska_wartości.

maska_wartości

                Jeżeli parametr jest użyty, to w trakcie wykonywania akcji:

Przykłady

SetVariable ("",1)

Zmienna sterowana obiektu, na konto którego wykonywana jest akcja, zostanie ustawiona na wartość 1.

SetVariable("#_S”,8,0xc)

Ustawiona zostanie zmienna, której nazwa powstanie z połączenia nazwy głównej obiektu, na konto którego wykonywana jest akcja, oraz sufiksu "_S”. Bit 3 zmiennej zostanie ustawiony na 1 a bit 2 na 0. Pozostałe bity pozostaną niezmienione. Na przykład, jeżeli wartość oryginalna zmiennej była równa 0xff, to po wykonaniu sterowania będzie równa 0xfb.

 

 

    Zobacz też

- Techniki_budowy_diagramów > Organizacja operacji sterujących