SetTableVariable

 

 

Przeznaczenie

Akcja pozwala na bezpośrednie wysłanie do wskazanej zmiennej procesowej wartości sterującej w postaci tablicy wartości.

Wykonanie akcji jest kontrolowane przez system uprawnień.

 

Składnia

SetVariable(nazwa zmiennej, element1, element2,...)

 

Parametry

nazwa_zmiennej

Nazwa zmiennej procesowej, do której należy wysłać sterowanie. Pusta nazwa oznacza użycie zmiennej sterowanej obiektu wynikającego z kontekstu użycia akcji. Możliwa jest notacja sufiksowa nazwy zmiennej względem zmiennej głównej obiektu wynikającego z kontekstu.

element1,... elementN

Kolejne elementy, z których składana jest tablica wartości sterujących wysyłanych do zmiennej.

 

 

    Zobacz też

- Techniki_budowy_diagramów > Organizacja operacji sterujących