SetSize

 

Przeznaczenie

Akcja pozwala na zmianę rozmiaru wybranego elementu diagramu. Służy do realizacji animacji rozmiaru obiektów na diagramie. Dodatkowe informacje i przykład użycia znajdują się w opisie akcji SetPosition.

Składnia

SetSize (nazwa_obiektu, szerokość, wysokość)

SetSize(szerokość, wysokość)

Parametry

                nazwa_obiektu

Nazwa elementu, którego rozmiar należy zmienić. Wariant akcji bez podania nazwy dotyczy zmiany rozmiaru elementu kontekstowego (obiektu, wzorca lub grupy). W parametrze można używać znaków '*' i '?'.

W przypadku użycia akcji w kontekście obiektu będącego częścią wzorca, wyszukiwanie obiektów zgodnych z podaną nazwą dotyczy standardowo tylko obiektów tego wzorca. Odwołanie do obiektu niebędącego częścią wzorca wymaga dodania prefiksu '!' do nazwy obiektu.

 

szerokość

                Nowa szerokość kontrolowanego elementu w jednostkach bezwzględnych.

wysokość

                Nowa wysokość kontrolowanego elementu w jednostkach bezwzględnych.

 

    Zobacz też

                -  Techniki budowy diagramów > Animacja ruchu i zmiana rozmiaru obiektów

- akcja SetPosition, akcja SetBounds