SetSelection

 

 

Przeznaczenie

Akcja służy do wymuszenia przejścia w stan selekcji dla podanego obiektu diagramu. Może skutkować również wejściem w stan edycji, gdy obiekt jest ustawiony na tryb automatycznego przejścia do edycji po wyselekcjonowaniu.

Akcja użyta w zdarzeniu otwarcia diagramu pozwala na tworzenie formatek ustawiania parametrów z automatycznym rozpoczęciem wprowadzania ustawień.

Składnia

SetSelection (nazwa_obiektu)

Parametry

                nazwa_obiektu

Nazwa obiektu, który powinien zostać wyselekcjonowany.

W przypadku użycia akcji w kontekście obiektu będącego częścią wzorca, wyszukiwanie obiektów zgodnych z podaną nazwą dotyczy standardowo tylko obiektów tego wzorca. Odwołanie do obiektu niebędącego częścią wzorca wymaga dodania prefiksu '!' do nazwy obiektu.