SetProperty

 

Przeznaczenie

Akcja pozwala na ustawienie dowolnej właściwości dla wskazanego obiektu lub diagramu. Pozwala to na sterowanie wyglądem/zachowaniem aplikacji.

Składnia

SetProperty (nazwa_obiektu, nazwa_właściwości, wartość)

SetProperty (nazwa_właściwości, wartość)

Parametry

               nazwa_obiektu

Nazwa obiektu lub wzorca, którego właściwość należy zmienić. Jeżeli nazwa nie jest podana, to akcja dotyczy zmiany właściwości elementu kontekstowego (obiektu, wzorca, grupy lub diagramu).  W parametrze można używać znaków'*' i '?'.

W przypadku użycia akcji w kontekście obiektu będącego częścią wzorca wyszukiwanie obiektów zgodnych z podaną nazwą dotyczy standardowo tylko obiektów tego wzorca. Odwołanie do obiektu nie będącego częścią wzorca wymaga dodania prefiksu '!' do nazwy obiektu.

nazwa_właściwości

Nazwa właściwości, którą należy zmienić. Należy używać nazw wewnętrznych właściwości. Najprostszą metodą wstawienia do treści akcji poprawnej nazwy  właściwości jest skorzystanie z komendy Właściwości lokalne w menu edytora akcji.

wartość

Nowa wartość zmienianej właściwości.


 

Przykłady

SetProperty(Temp,MainVar,blok1Temp)

Akcja zmienia główną zmienną obiektu o nazwie Temp na wartość blok1Temp. Skutkuje to przełączeniem obiektu na wyświetlanie stanu nowej zmiennej procesowej.