SetParameters

 

 

Przeznaczenie

Akcja pozwala na zmianę wartości parametrów diagramu kontekstowego.

Składnia

SetParameters (parametry)

Parametry

parametry

Parametr określa nowe wartości parametrów. Parametry są podawane jako sekwencja par nazwa_parametru=wartość_parametru rozdzielonych znakiem średnika, np.

Kolor=Red;Zmienna=v1