SetGlobalProperty

 

 

Przeznaczenie

Akcja pozwala na zmianę wartości właściwości globalnej. Zmiana dotyczy tylko lokalnego stanowiska. Zmiana zostanie zapamiętana - w przypadku restartu aplikacji właściwość będzie w dalszym ciągu posiadała zmienioną wartość. Powrót do oryginalnej definicji wymaga użycia akcji ResetGlobalProperty.

Składnia

SetGlobalProperty(nazwa_właściwości, wartość)  

Parametry

nazwa_właściwości

Nazwa właściwości globalnej, której wartość należy zmienić.

wartość

Nowa wartość właściwości globalnej.