SetBounds

 

Przeznaczenie

Akcja pozwala na zmianę położenia i rozmiaru wybranego elementu diagramu. Służy do realizacji animacji ruchu i rozmiaru obiektów na diagramie. Dodatkowe informacje i przykład użycia znajdują się w opisie akcji SetPosition.

Składnia

SetBounds (nazwa_obiektu, współrzędna_X, współrzędna_Y, szerokość, wysokość)

SetBounds (współrzędna_X, współrzędna_Y, szerokość, wysokość)

Parametry

                nazwa_obiektu

Nazwa elementu, którego położenie i rozmiar należy zmienić. Wariant akcji bez podania nazwy dotyczy zmiany położenia i rozmiaru elementu kontekstowego (obiektu, wzorca lub grupy). W parametrze można używać znaków''*' i''?'.

W przypadku użycia akcji w kontekście obiektu będącego częścią wzorca wyszukiwanie obiektów zgodnych z podaną nazwą dotyczy standardowo tylko obiektów tego wzorca. Odwołanie do obiektu nie będącego częścią wzorca wymaga dodania prefiksu '!' do nazwy obiektu.

współrzędna_X

Nowa wartość współrzędnej X kontrolowanego elementu w jednostkach bezwzględnych.


 

współrzędna_Y

Nowa wartość współrzędnej Y kontrolowanego elementu w jednostkach bezwzględnych.

szerokość

                Nowa szerokość kontrolowanego elementu w jednostkach bezwzględnych.

wysokość

                Nowa wysokość kontrolowanego elementu w jednostkach bezwzględnych.

 

    Zobacz też

               - Techniki_budowy_diagramów > Animacja ruchu i zmiana rozmiaru obiektów

                -  akcje  SetPosition,  akcja SetSize