SetAppData

 

Przeznaczenie

Akcja pozwala ustawić lub zmienić wartość danej aplikacyjnej. Jeżeli dana aplikacyjna o dana nazwie nie istnieje, to zostanie utworzona. Dane aplikacyjne są dostępne tylko lokalnie w obrębie jednego stanowiska aplikacji. Wartość danej aplikacyjnej może być skalarem (np. pojedyncza liczba), tablicą, tabelą, kolekcją lub innym obiektem złożonym. Dane aplikacyjne mogą być wykorzystywane do wymiany dowolnych danych pomiędzy skryptami lub różnymi modułami lub fragmentami aplikacji.

Składnia

SetAppData(nazwa_danej, wartość)

Parametry

                nazwa_danej

Nazwa danej aplikacyjnej

 wartość

Wartość danej aplikacyjnej

Przykłady

SetAppData("Dana1", 10)

Zapisanie liczby 10 jako wartości danej aplikacyjnej.

SetAppData("Dana2", ToTable(13,45,67,34))

Zapisanie tablicy czterech liczb jako wartości danej aplikacyjnej.