SendControls

 

Przeznaczenie

Niektóre obiekty na diagramach synoptycznych mogą pracować w trybie opóźnionego sterowania. Akcja SendControls powoduje, że te obiekty wykonają oczekujące operacje sterujące.

Składnia

SendControls(nazwa_obiektu)

SendControls (nazwa_obiektu, sprawdzaj_uprawnienia) 

Parametry

               nazwa_obiektu

Parametr określa nazwę obiektów, dla których sterowania mają zostać wykonane. W nazwie można stosować znaki specjalne wzorców nazw '*' i '?' .

Parametr może być też jedną z poniższych stałych:

$All -  akcja dotyczy wszystkich obiektów we wszystkich oknach i diagramach.

$AllVisible -  akcja dotyczy wszystkich obiektów we wszystkich widocznych oknach. Okno jest widoczne wtedy, gdy nie jest przesłonięte w żaden sposób przez jakiekolwiek inne okno.

$Window-  akcja dotyczy wszystkich obiektów we wszystkich diagramach bieżącego okna  (wynikającego z kontekstu użycia akcji).

$Diagram -  akcja dotyczy wszystkich obiektów bieżącego diagramu (wynikającego z kontekstu użycia akcji).

sprawdzaj_uprawnienia

Gdy True, to na wstępie sprawdzane jest, czy bieżący użytkownik posiada uprawnienie do wykonywania sterowań zmiennych. Gdy False, to sprawdzane będą uprawnienia indywidualnie dla każdej zmiennej.

Przykłady

SendControls($Window)

Wszystkie oczekujące operacje sterujące na aktywnym (wynikającym z kontekstu użycia)  oknie zostaną wykonane.

 

   Zobacz też

- Techniki budowy diagramów > Organizacja operacji sterujących

- akcja CancelControls