SelectPattern

 

 

Przeznaczenie

Akcja pozwala na interaktywny wybór krzywej wzorcowej. Nazwa wybranej krzywej jest zapisywana do zmiennej procesowej podanej w wywołaniu akcji.

 

Składnia

SelectPattern(nazwa zmiennej)

SelectPattern(nazwa zmiennej, filtr_nazwy)

 

Parametry

nazwa_zmiennej

Nazwa zmiennej procesowej, do której należy wysłać nazwę krzywej wzorcowej. Pusta nazwa oznacza użycie zmiennej sterowanej obiektu wynikającego z kontekstu użycia akcji. Możliwa jest notacja sufiksowa nazwy zmiennej względem zmiennej głównej obiektu wynikającego z kontekstu.

filtr_nazwy

Filtr nazw przebiegów wzorcowych, które należy wyświetlić w oknie wyboru zmiennej. W filtrze należy stosować znaki dzikich kart * i ?. W wariancie akcji bez parametru filtr_nazwy w oknie wyboru wyświetlane są nazwy wszystkich zdefiniowanych krzywych wzorcowych.