SecurityManager

 

Przeznaczenie

Akcja  otwiera okno dialogowe służące do zarządzania uprawnieniami użytkowników w trakcie wykonywania aplikacji.

Składnia

SecurityManager()

 

   Zobacz też

- Parametryzacja_aplikacji > 5. System uprawnień