SecurityBrowser

 

Przeznaczenie

Akcja powoduje otwarcie okna dialogowego służącego do przeglądania logów gromadzonych przez system zabezpieczeń.  Użycie akcji ma sens tylko wtedy, gdy system zabezpieczeń pracuje w trybie centralnym. Dostęp do logów systemu zabezpieczeń może być ograniczony w zależności od uprawnień użytkownika oraz posiadanej licencji systemu Asix.

Składnia

SecurityBrowser(typ_logu)

SecurityBrowser(typ_logu, filtr)

Parametry

               typ_logu

Parametr określa typ logu, którego zawartość należy pokazać w momencie otwarcia okna. Użytkownik będzie mógł przełączyć się interaktywnie na inne typy logów.

Parametr może być też jedną z poniższych stałych:

$Messages -  przełączenie na log komunikatów systemu zabezpieczeń

$Controls-  przełączenie na log wykonanych operacji sterujących

$Actions -  przełączenie na log działań wykonanych przez operatora

$Notes -  przełączenie na log notatek operatora

 

filtr

Parametr określa filtr wyświetlanych danych. Dla logu operacji sterujących jest to nazwa zmiennej, a dla logu notatek identyfikator segmentu. W treści parametru można używać znaków specjalnych * i ?.

W przypadku logu działań operatora należy podać rodzaj operacji. Dopuszczalne rodzaje operacji operatora to:

      OpenDiagram - otwarcie diagramu

      CloseDiagram - zamknięcie diagramu

      OpenTrend - otwarcie trendu

      CloseTrend - zamknięcie trendu

      RunAsReport - wykonanie akcji AsreportDisplay

      RunFile - wykonanie akcji Run

      ChangeMode - zmiana trybu pracy

   Zobacz też

- Parametryzacja_aplikacji > 5. System uprawnień