SearchText

 

Przeznaczenie

Akcja pozwala wyszukać na bieżącym diagramie określonych fragmenty tekstu w obiektach Tekst i wyróżnić te obiekty. Wyświetlane jest okienko, w którym można wpisać wyszukiwany tekst. Można stosować wieloznaczniki ‘*’ lub ‘?’.

 

Składnia

SearchText () 

SearchText (kolor1, kolor2, czas, tryb) 

 

 

Parametry

kolor1

Pierwszy kolor migotania wyróżnienia

kolor2

Drugi kolor migotania wyróżnienia

czas

Czas trwania migotania [s]

tryb

Tryb odtwarzania dźwięku:

$Fill – migotanie wypełnienia obiektu

$Border – Migotanie obwódki obiektu