ScriptRestart

 

Przeznaczenie

Akcja służy do restartu (zakończenia i ponownego uruchomienia) pracy uruchomionego wcześniej skryptu użytkownika. Skrypt, który należy zrestartować jest identyfikowany przez nazwę oraz zestaw parametrów z jakimi został uruchomiony. Akcja dotyczy wszystkich skryptów pasujących do parametrów wywołania.

Składnia

ScriptRestart(nazwa , parametr1, parametr2,...)

Parametry

               nazwa

Nazwa skryptu użytkownika.

                parametr1, ..., parametrN

Wartości parametrów skryptu. Liczba i postać parametrów użytych w wywołaniu. Musi być zgodna z parametrami użytymi w momencie uruchomienia skryptu.

 

   Zobacz też

- Skrypty