ScriptClose

 

Przeznaczenie

Akcja służy do zakończenia pracy uruchomionego skryptu użytkownika. Skrypt, który należy zakończyć jest identyfikowany przez nazwę oraz zestaw parametrów z jakimi został uruchomiony. Akcja kończy pracę wszystkich skryptów pasujących do parametrów wywołania.

Składnia

ScriptClose(nazwa , parametr1, parametr2, ...)

Parametry

               nazwa

Nazwa skryptu użytkownika.

                parametr1, ..., parametrN

Wartości parametrów skryptu. Liczba i postać parametrów użytych w wywołaniu. Musi być zgodna z parametrami użytymi w momencie uruchomienia skryptu.

Przykłady

Perform(IsScriptWorking(S1),ScriptClose(S1),Nothing())

Akcja kończy pracę skryptu o nazwie S1 uruchomionego wcześniej bez podania parametrów. Dodatkowo pokazane jest użycie funkcji IsScriptWorking, która pozwala sprawdzić, czy taki skrypt jest uruchomiony.

    Zobacz też

- Skrypty