Script

 

Przeznaczenie

Akcja służy do uruchomienia skryptu użytkownika.


 

Składnia

Script(nazwa , parametr1, parametr2, ...)

Parametry

               nazwa

Nazwa skryptu użytkownika.

                parametr1, ..., parametrN

Wartości parametrów skryptu. Liczba i postać parametrów użytych w wywołaniu musi być zgodna z wymaganiami skryptu.

 

Przykłady

Script( ObliczZuzycie, v1 )

Akcja uruchamia skrypt o nazwie ObliczZuzycie, przekazując do niego pojedynczy parametr o treści v1.

 

   Zobacz też

- Skrypty