Run

 

Przeznaczenie

Akcja służy do uruchomienia zewnętrznego programu. Można uruchamiać program bezpośrednio podany w parametrach lub wykorzystać systemowe kojarzenie rozszerzeń nazw plików z programami.

Składnia

Run(nazwa_pliku)

Run(nazwa_pliku, argumenty)

Parametry

 

nazwa_pliku

Parametr określa program, który należy uruchomić. Może to być nazwa pliku typu exe lub nazwa pliku z danymi. W drugim przypadku zostanie uruchomiony program skojarzony w systemie operacyjnym z typem pliku danych.

W poszukiwaniu programu typu exe uwzględniana jest systemowa ścieżka programów.

 

argumenty

Tekstowy łańcuch argumentów przekazywany do uruchamianego programu. Format i znaczenie parametru jest specyficzne dla programu.

 

Przykłady

Run("plikipdf\plan.pdf")

Zostanie uruchomiona zadeklarowana w systemie przeglądarka plików pdf oraz automatycznie otwarty plik plan.pdf  z podkatalogu  plikipdf katalogu aplikacji.