ResetGlobalPropery

 

 

Przeznaczenie

Akcja ustawia wartość właściwości globalnej zgodnie z jej oryginalną definicją. Usuwa w ten sposób skutki wcześniejszego użycia akcji SetGlobalProperty.

Składnia

ResetGlobalProperty(nazwa_właściwości)  

 

Parametry

nazwa_właściwości

Nazwa właściwości globalnej, której wartość należy zresetować.