ReportsManager

 

 

Przeznaczenie

Akcja otwiera okno zarządzania raportami skryptowymi.

Składnia

ReportsManager ()

ReportsManager (repId)

 

Parametry

repId

Identyfikator raportu lub filtr identyfikatorów z użyciem wieloznaczników ‘*’ lub ‘?’