ReportGenerate

 

 

Przeznaczenie

Akcja służy do wygenerowania treści raportu i/lub jego wyświetlenia. Jest to alternatywa do ręcznej obsługi raportu za pośrednictwem okna zarządzania raportami.

Składnia

ReportGenerate( identyfikator_raportu, data_raportu, opcje_generacji)

Parametry

identyfikator_raportu

Identyfikator raportu, którego treść należy wygenerować/wyświetlić.

data_raportu

Data dnia, dla którego raport należy wygenerować. Można przekazać wartość typu DateTime, datę w postaci tekstowej lub datę w postaci tekstowej typu OPC (zobacz opis funkcji OPCTime).

opcje_generacji

Stała określająca szczegóły wykonania akcji. Możliwe wartości:

$Display - raport jest wyliczany, a następnie wyświetlany

$DisplayOnly - raport jest jedynie wyświetlany (zakłada się, że został wygenerowany wcześniej)

W wariancie wywołania akcji bez podania parametru opcje_generacji raport jest wyłącznie generowany (bez pokazywania).

Przykłady

ReportGenerate(RaportDobowy,  "NOW”, $Display)

Akcja generuje treść raportu o identyfikatorze RaportDobowy dla dnia dzisiejszego. Po wygenerowaniu treść raportu zostanie wyświetlona.