PulseBit

 

Przeznaczenie

Akcja pozwala na ustawienie chwilowo wskazanego bitu zmiennej.

Wykonanie akcji jest kontrolowane przez system uprawnień.

Składnia

PulseBit(nazwa zmiennej, numer_bitu, czas_trwania)

 

Parametry

nazwa_zmiennej

Nazwa zmiennej procesowej, do której należy wysłać sterowanie. Pusta nazwa oznacza użycie zmiennej sterowanej obiektu wynikającego z kontekstu użycia akcji. Możliwa jest notacja sufiksowa nazwy zmiennej względem zmiennej głównej obiektu wynikającego z kontekstu.

numer_bitu

Numer bitu (najmłodszy to 0), którego bit chcemy chilowo ustawić.

czas_trwania

Czas, po którym wartość bitu zostanie z powrotem wyzerowana – czas trwania impulsu [ms]. Wartość maksymalna to 10000 ms.

 

Przykłady

PulseBit("",2, 2000)

Trzeci bit zmiennej sterowanej obiektu, na konto którego wykonywana jest akcja, zostanie ustawiony na wartość 1 a po 2s ustawiony z powrotem na 0. 

 

 

image001.jpg    Zobacz też

- Techniki_budowy_diagramów > Organizacja operacji sterujących