PrintScreen

 

Przeznaczenie

Akcja rejestruje obraz wybranego obszaru ekranu. Możliwa jest rejestracja aktywnego okna lub diagramu. Można też zarejestrować kompletny obraz ekranu monitora. Zarejestrowany obraz jest wstawiany do schowka systemowego, drukowany lub zapisywany w pliku. W przypadku zapisu do pliku obraz jest zapisywany w  formacie png w podkatalogu Screenshots katalogu roboczego aplikacji. Nazwa pliku jest tworzona automatycznie na podstawie aktualnej godziny i rodzaju rejestrowanego obrazu.

Składnia

PrintScreen (obszar, tryb_wydruku)

PrintScreen (obszar, tryb_wydruku, tytuł_wydruku)

PrintScreen (obszar, tryb_wydruku, tytuł_wydruku, podmiana_kolorów)

Parametry

obszar

Parametr określa obszar ekranu, który należy zarejestrować. Możliwe jest użycie poniższych wartości:

$Diagram - zarejestrowany zostanie obszar aktywnego diagramu.

$Screen - zarejestrowany zostanie obszar całego ekranu monitora, na którym znajduje się kursor myszki.

$Window - zarejestrowany zostanie obszar aktywnego okna.

nazwa_obiektu - nazwa obiektu umieszczonego na aktywnym diagramie. Zarejestrowany zostanie tylko obszar tego obiektu.

tryb_wydruku

Parametr określa sposób wykonania akcji. Możliwe jest użycie poniższych stałych:

$File - obraz jest zapisywany w pliku.

$Clipboard - obraz jest umieszczany w schowku systemowym.

$Printer - obraz jest drukowany na drukarce. Używana jest systemowa drukarka domyślna. W ustawienia stanowiska można zdefiniować dodatkowe opcje wydruku.

$PrinterFill - obraz jest drukowany na drukarce, wypełniając całą stronę bez zachowania proporcji. Używana jest systemowa drukarka domyślna. W ustawieniach stanowiska można zdefiniować dodatkowe opcje wydruku.

 

tytuł_wydruku

Parametr określa tytuł umieszczany w nagłówku wydruku.

podmiana_kolorów

Parametr pozwala na uzyskanie lepszych wydruków, poprzez podmianę niektórych kolorów używanych na ekranie na inne używane w trakcie wydruku. W szczególności, można podmienić ciemne tło diagramu na jaśniejsze. Parametr ma postać listy par kolor_zastepowany=kolor_zastępujący rozdzielonych przecinkami. Kolor może być podany przez jego nazwę lub w notacji RGB, na przykład:  "Black=White,131;148;180=0;0;0"

Przykłady

                PrintScreen($Window, $File)

Obszar aktywnego okna zostanie zarejestrowany w pliku umieszczonym w podkatalogu Screenshots katalogu roboczego aplikacji.