PreviousDiagram

 

Przeznaczenie

Akcja służy od przełączenia diagramu w wybranym panelu okna synoptycznego. Przełączenie bazuje na zapamiętanej historii wcześniej używanych diagramów.  Wybierany jest poprzednio wyświetlany diagram. Kolejne wykonania akcji powodują coraz głębsze cofanie się w historii diagramów.

Składnia

PreviousDiagram(nazwa_okna,  nazwa_panelu)

Parametry

nazwa_okna

Nazwa okna, którego akcja dotyczy. Może być pusta, a wtedy okno będące obiektem akcji ustalane jest na podstawie kontekstu użycia.

nazwa_panelu

Nazwa panelu, w którym diagram ma zostać przełączony. Może być pusta, a wtedy panel będący obiektem akcji ustalany jest na podstawie kontekstu użycia.

     Zobacz też

- akcja OpenWindow, akcja NextDiagram