PowerGuardMeter

 

 

Przeznaczenie

Akcja służy od otwarcia okna wykresu miernika modułu Strażnik mocy.

Składnia

PowerGuardMeter (identyfikator)


 

Parametry

identyfikator

Identyfikator miernika strażnika mocy, dla którego należy otworzyć okno wykresu.