PlaySoundLooping

 

Przeznaczenie

Akcja odtwarza wielokrotnie wybrany sygnał dźwiękowy. Odtwarzanie jest powtarzane do momentu wykonania akcji StopSound lub do rozpoczęcia odtwarzania innego sygnału dźwiękowego.

Sygnał dźwiękowy musi być wcześniej dodany do puli dźwięków aplikacji.

Składnia

PlaySoundLooping(nazwa_dźwięku)


 

Parametry

               nazwa_dźwieku

Nazwa sygnału dźwiękowego, który należy odtworzyć.

Przykłady

                PlaySoundLooping(alert)

Akcja odtwarza wielokrotnie plik dźwiękowy, który został zadeklarowany w puli dźwięków pod nazwą alert.

 

   Zobacz też

- System_alarmów > Sygnalizacja dźwiękowa

- akcja PlaySound, akcja StopSound