PlaySound

 

Przeznaczenie

Akcja odtwarza jednokrotnie wybrany sygnał dźwiękowy. Sygnał dźwiękowy musi być wcześniej dodany do puli dźwięków aplikacji.

Składnia

PlaySound(nazwa_dźwięku)

Parametry

                nazwa_dźwieku

Nazwa sygnału dźwiękowego, który należy odtworzyć.

Przykłady

                PlaySound(alert)

Akcja odtwarza jednokrotnie plik dźwiękowy, który został zadeklarowany w puli dźwięków pod nazwą alert.

 

   Zobacz też

- System_alarmów > Sygnalizacja dźwiękowa

- akcja PlaySoundLooping, akcja StopSound