Perform

 

Przeznaczenie

Akcja pozwala na sprawdzenie warunku logicznego i w zależności od jego wartości wykonanie jednej z dwóch akcji. Akcja Perform w niektórych przypadkach może zastąpić akcje złożone  z konstrukcją Break.

Składnia

Perform(warunek, akcja_gdy true, akcja_gdy_false)

Parametry

warunek

Wyrażenie warunkowe, którego wartość decyduje, która z akcji składowych zostanie wykonana.

akcja_gdy_true

Akcja, która zostanie wykonana, gdy parametr warunek będzie miał wartość true.

akcja_gdy_false

Akcja, która zostanie wykonana, gdy parametr warunek będzie miał wartość false.

Przykłady

                Perform ( Variable(AktywnaStrefa)==1, SetVariable(Strefa1,0), PlaySound(NieWolno)   )

Jeżeli wartość zmiennej AktywnaStrefa jest równa 1, to zostanie ustawiona zmienna Strefa1 na 0. W przeciwnym wypadku zostanie odtworzony dźwięk o nazwie NieWolno.

 

    Zobacz też

- Akcje złożone, akcja Break