2.1 Parametry akcji złożonych

 

Cechą specyficzną akcji złożonych są parametry akcji. Nie należy ich mylić z parametrami diagramów i wzorców dostępnymi poprzez funkcję Parameter. W trakcie definiowania akcji złożonej można zdefiniować parametry akcji. Parametry identyfikowane są poprzez nazwę. Następnie w dowolnym miejscu akcji składowych można odwołać się do parametru poprzez wstawienie do treści akcji nazwy parametru poprzedzonej znakiem @.

Proces wykonania akcji złożonej wyjaśnia poniższy przykład.

Warunki wstępne:

 

SetVariable(Nastawy+@Pokoj,@Nastawa)

 

 

ActionSet(A1,PokNr+Parameter(PokNumer),"10+1”)

Wykonanie:

Jeżeli celem było ustawienie wartości 11, to należało użyć akcję ActionSet w postaci:

ActionSet(A1,PokNr+Parameter(PokNumer),10+1)

W tym przypadku wyliczenie wartości wyrażenia 10+1 nastąpiłoby przed wykonaniem akcji złożonej.