NextDiagram

 

Przeznaczenie

Akcja służy od przełączenia diagramu w wybranym panelu okna synoptycznego. Przełączenie bazuje na zapamiętanej historii wcześniej używanych diagramów. Akcja ma sens tylko w przypadku wcześniejszego użycia akcji PreviousDiagram dla wybranego panelu. Akcja NextDiagram wyświetla następny diagram z historii, odwracając działanie akcji PreviousDiagram.

Składnia

PreviousDiagram (nazwa_okna,  nazwa_panelu)

Parametry

nazwa_okna

Nazwa okna, którego akcja dotyczy. Może być pusta, a wtedy okno będące obiektem akcji ustalane jest na podstawie kontekstu użycia.

nazwa_panelu

Nazwa panelu, w którym diagram ma zostać przełączony. Może być pusta, a wtedy panel będący obiektem akcji ustalany jest na podstawie kontekstu użycia.

   Zobacz też

- akcja OpenWindow , akcja PreviousDiagram