MinimizeWindow

 

Przeznaczenie

Akcja służy do zminimalizowania otwartych okien synoptycznych. Możliwa jest grupowa minimalizacja okien na podstawie zgodności z wzorcem nazwy.

Składnia

MinimizeWindow(nazwa_okna)

Parametry

nazwa_okna

Parametr określa nazwę okien, których akcja dotyczy. Można podać nazwę dokładną lub wzorzec nazwy zawierający znaki specjalne * i ?. Gdy nazwa okna jest pusta, to minimalizowane jest tylko okno wynikające z kontekstu użycia - okno z  którego została wywołana akcja MinimizeWindow.

Przykłady

                MinimizeWindow("")

Akcja minimalizuje okno w kontekście, którego została użyta.

 

   Zobacz też

- akcja OpenWindow, akcja CloseWindow, akcja OpenDiagram, MaximizeWindow

- Techniki_budowy_diagramów > Zasady otwierania i zamykania okien synoptycznych