Message

 

Przeznaczenie

Akcja pozwala na zapisanie w dzienniku zdarzeń aplikacji dowolnego komunikatu. Zarejestrowane komunikaty są widoczne  w panelu komunikatów i w obiektach typu Dziennik zdarzeń.

Składnia

Message(typ_komunikatu, źródło_komunikatu, treść_komunikatu)

Parametry

typ_komunikatu

Parametr określa ważność komunikatu. Możliwe są poniższe wartości:

$Info - Komunikat informacyjny 

$Error - Komunikat informujący o wystąpieniu błędu 

$Warning - Komunikat ostrzegawczy

źródło_komunikatu

Krótki tekst identyfikujący źródło, które utworzyło komunikat.

treść_komunikatu

Dowolny tekst stanowiący treść komunikatu.

Przykłady

                Message($Info, "Test", "Akcja wykonana dla użytkownika" + Variable(CurrentUser))

Akcja zapisuje do dziennika zdarzeń komunikat informacyjny, w którym przekazuje nazwę aktualnie zalogowanego użytkownika. 

   Zobacz też

- Obiekty > Obiekt Dziennik zdarzeń