MaximizeWindow

 

Przeznaczenie

Akcja służy do zmaksymalizowania otwartych okien synoptycznych. Możliwa jest grupowa maksymalizacja okien na podstawie zgodności z wzorcem nazwy. Jeżeli okno już jest zmaksymalizowane, to akcja przywraca poprzedni jego stan.

Składnia

MaximizeWindow(nazwa_okna)

Parametry

nazwa_okna

Parametr określa nazwę okien, których akcja dotyczy. Można podać nazwę dokładną lub wzorzec nazwy zawierający znaki specjalne * i ?. Gdy nazwa okna jest pusta, to maksymalizowane jest tylko okno wynikające z kontekstu użycia - okno z  którego została wywołana akcja MaximizeWindow.

Przykłady

                MaximizeWindow("")

Akcja maksymalizuje okno w kontekście, którego została użyta.

 

image001.jpg   Zobacz też

- akcja OpenWindow, akcja CloseWindow, akcja OpenDiagram, MinimizeWindow

- Techniki_budowy_diagramów > Zasady otwierania i zamykania okien synoptycznych