Logout

 

Przeznaczenie

Akcja wylogowuje aktualnego użytkownika. Inne dostępne metody wylogowania to:

Składnia

Logout()

 

   Zobacz też

- Obiekty > obiekt Pole autoryzacji

- Parametryzacja_aplikacji > System uprawnień