IncludeAlarm

 

Przeznaczenie

Akcja służy do ponownego włączenia do obsługi alarmu wcześniej wykluczonego. Alarmy mogą być także włączane od obsługi z wykorzystaniem obiektu Tabela alarmów aktywnych.

Składnia

IncludeAlarm(nazwa_domeny, identyfikator_alarmu)

Parametry

                nazwa_domeny

Nazwa domeny alarmów, której dotyczy akcja. Jeżeli nazwa jest pusta, to akcja dotyczy domeny domyślnej (pierwszej).

                identyfikator_alarmu

Identyfikator alarmu, który ma zostać włączony do obsługi.

 

   Zobacz też

- System_alarmów

- Obiekty > obiekt Tabela alarmów aktywnych

- akcja ExcludeAlarm