IfAction

 

Przeznaczenie

Wykonywana jest akcja przypisana do pierwszego warunku, który jest spełniony. W przypadku, gdy żaden warunek nie jest spełniony, to wykonywana jest akcja domyślna (ostatni argument).

Składnia

IfAction(Variable() < 20, SetVariable("Status", 1), Variable() > 80, SetVariable("Status", 2),SetVariable("Status", 0))Przykłady

Jeżeli wartość zmiennej głównej jest mniejsza niż 20 to zmienna Status jest ustawiana na 1, jeżeli wartość zmiennej głównej jest wieksza niż 80 to zmienna Status jest ustawiana na 2, w pozostałych przypadkach zmienna Status jest ustawiana na 0.

 

image001.jpg   Zobacz też

- SwitchAction, Perform